Big data & Business Intelligence

Sådan bruger I jeres data til at optimere logistikken

Det er blevet moderne i dag at samle en masse data. Fordi vi kan. Men data giver først værdi, når det bliver brugt - så det vil vi gerne give dig nogle konkrete eksempler på. Læs her, hvordan I kan bruge data til at optimere jeres arbejdsproces på lageret.

Sådan bruger I jeres data til at optimere logistikken

Data giver først værdi, når de bliver brugt - så hvordan bruger I jeres data i logistikken?

Det er der desværre ikke mange virksomheder, der kan svare på endnu. Ikke fordi, de ikke har data eller ikke anerkender den indsigt, data kan give. Men simpelthen fordi data traditionelt set ikke har været brugt til at forbedre logistikken eller processerne på lageret. De anvendes primært i Salg og Indkøb.

Derfor får du her nogle helt konkrete eksempler fra vores løsninger, hvor vi har brugt data til at optimere logistikken - og skabt maksimal effekt med minimale indgreb.

I Axacon WMS registrerer vi stort set ALT.

Eksempelvis:

 • Hvor varerne er placeret.
 • Hvem, der har placeret dem.
 • Om de kræver en særlig opbevaringstemperatur.
 • Hvor lang tid påpladslægning tager.
 • Hvor lang tid plukket tager.
 • Hvor lang tid det tager at gå fra én vare til den næste, der skal plukkes.
 • … og meget andet.

Alle disse data kan vi forvandle til overskuelig information og præsentere visuelt på dashboards, så de giver mening for både ledelse og medarbejdere.

På den måde sikrer vi, at data bliver brugt i praksis.

Lad os tage et par eksempler.

 

6 konkrete eksempler på at bruge data i logistikken

1. Brug data til at kategorisere varerne

I Axacon WMS anvender vi data til at sætte ABC-kategorisering på varerne. Varer af kategori A er dem, der sælger mest, og derfor skal stå forrest og være lettest tilgængelige for plukkerne.

Ved at analysere hvilke varer, der sælger mest, kan Axacon WMS foreslå hvilken kategori og dermed hvilken placering, varen skal have på lageret.

 

2. Brug data til at planlægge plukruten

Ruteplanlægning er et andet eksempel. Her bruger vi data til at få overblik over hvilke varer, der skal plukkes, og hvor de står. Axacon WMS kan på baggrund af de data finde den mest optimale rute for medarbejderen, der skal rundt og finde varerne på lageret, så han eller hun går færrest mulige skridt.

Vi kan også logge hvor lang tid, de enkelte arbejdsprocesser tager og på den måde analysere, om de bør deles op eller samles i én arbejdsgang for at optimere hele vareflowet på lageret.

På samme måde kan vi logge hvilken medarbejder, der performer bedst i de enkelte arbejdsprocesser, så vi kan sikre, at de enkelte medarbejdere udfører de opgaver, de er bedst til. Hurtigst og med færrest fejl.

Alt dette er i høj grad med til at effektivisere ordreplukning.

 

3. Brug data til at øge plukhastigheden

På lageret måler vi ofte på hvor mange ordrelinjer, der bliver plukket pr. mand pr. time. På den måde kan vi måle lagerets effektivitet og den enkelte medarbejders effektivitet.

Det er der nogen, der anvender i forbindelse med aflønning, således at de hurtigste medarbejdere får højere løn. Men det kan også anvendes til blot at sikre, at de hurtigste plukkere bliver brugt til 80 % af opgaverne, eksempelvis.

I lagre, hvor der er mange pluk per dag, er der penge at spare bare plukhastigheden pr. ordrelinje kan nedbringes med et halvt sekund.

Med data kan vi analysere plukhastigheden på tværs af alle lagerhaller eller dykke ned i en enkelt hal, et enkelt team eller en enkelt person for analyse af plukhastigheden. På den måde får I nemt overblik. I kan se plukhastigheden for i dag eller se det over det sidste år.

 

4. Brug data til at styrke leveringssikkerheden

I Axacon WMS kan vi se, hvornår en salgsordre er løst, og hvornår leverancetidspunktet er aftalt til. Så hvis en af vores kunder gerne vil styrke leverancesikkerheden, kan vi gå tilbage i data og se tidsforbruget på de enkelte arbejdsprocesser forbundet med den.

Hvor bliver tiden anvendt?
Leverer vores leverandører til aftalt tid og med korrekt mængde?
Eller er der konkrete steder, der skal strammes op for at sikre en bedre leverance.

 

5. Brug data til at beskytte dine medarbejdere

For at undgå nedslidning af lagermedarbejderne, kan man også løbende monitorere, hvor meget en given medarbejder har løftet på en given dag. Når han eller hun når sin max grænse, dirigerer Axacon WMS automatisk personen om til lettere opgaver - vi kalder det i Axacon WMS for ‘grønne løft’.

 

6. Brug data og få overblik over den daglige drift

Mange af vores kunder savner bare et generelt overblik over den daglige drift, så de har det rette grundlag at træffe de rette beslutninger ud fra.

Det kan eksempelvis være:

 • Om de når de arbejdsopgaver, der er planlagt for dagen?
 • Om de skal allokere flere medarbejdere til specifikke arbejdsopgaver?
  Fx varemodtagelse eller opfyldning af varer, der skal plukkes til forsendelse.
 • Om de har alle de varer til rådighed, der skal bruges for at kunne levere den aftalt ordre?

Alt dette kan Axacon WMS hjælpe med at beregne ud fra data og give overblik over.

 


Der er penge i data!

Sæt 1 time af, i denne uge, til at regne på hvor mange timer din virksomhed kan frigøre, hvis du havde overblikket over jeres data på denne måde, vi netop har skitseret. Det giver nemlig grundlaget for at gøre noget ved det.

Husk, at du altid kan tage fat i os for at få hjælp >


 

Axacon WMS & Business Intelligence

Axacon WMS kan i kombination med Business Intelligence (BI) modulet > forvandle uoverskuelige data til helt konkrete retningslinjer, der er nemme at følge som lagermedarbejder, og samtidigt nemt at få overblik over som lageransvarlig.

Vi kan se mønstre i data, der kan forbedre logistikken, og som vores kunder måske ikke er bevidste om. De mønstre kan give vores kunder et bedre beslutningsgrundlag, så de korrekte beslutninger bliver truffet i forhold til logistikken.

Der er stor forskel på hvilke mål, den enkelte kunde forfølger - og det er vi meget bevidste om.

Grossistvirksomheder vil sædvanligvis forfølge hurtige gennemløbstider, mens medicinalvirksomheder vil vægte Key Performance Indicators (KPI’er) højere, eksempelvis leveringssikkerhed og minimering af fejl.

Derfor har vi sørger for at have mange dataregistreringer liggende i databasen, som er klar til at blive udarbejdet og skræddersyet til en datamodel for den enkelte kunde.

Ofte leverer vi dog følgende i dashboards eller rapporter til vores kunder:

 • Overblik over færdigbehandlede ordrer fordelt ud på terminaler, haller eller sektioner.
 • Overblik over den enkelte medarbejders gns. håndteringer.
 • Overblik over antal forskellige SKU’er (Stock Keeping Units)
 • Overblik over tidsforbruget for de forskellige jobs fordelt ud på haller, sektioner og zoner.
 • Overblik over plukhastigheden i timeintervaller.

Data kan ofte give vores kunder nyt perspektiv på deres forretning, men ofte kan de også blot være med til at bekræfte en mavefornemmelse, som de har haft i længere tid.


Er tiden moden til at få brugt jeres data til at optimere logistikken?

Så lad os møde og tale om det >


 

Jobopslag: Vi søger en Customer Success Specialist

Jobopslag: Vi søger en Customer Success Specialist

Er du en stjerne til at give kunder succesoplevelser, ved at finde løsninger når de har brug for hjælp? Motiveres du af at oversætte avanceret funktionalitet til et brugervenligt og intuitivt sprog? Så læs med her.
Axacon ansætter til Development

Axacon ansætter til Development

Axacon har ansat Esben Kiel Sørensen i vores Development-afdeling, som vi løbende kommer til at udvide i den kommende tid.
Se mere