Trin-for-trin

Implementering

Investeringen i Axacon WMS skal være en gevinst for hele virksomheden. Det skal vi sikre. Derfor har vi brug for et godt samarbejde med jer i implementeringsfasen.

Sådan foregår implementeringen

Kortlægning

Vi vil gøre jeres lager og logistik så effektiv, som vi overhovedet kan. Derfor er vi ikke bange for at stille krav, for at projektet bliver vellykket, og Axacon WMS bliver en stor gevinst for virksomheden.

Før dit lager bliver digitaliseret, skal der være en kortlægning af de nuværende processer på lageret. Det er vigtigt, at I som virksomhed gør jer nogle tanker om, hvordan tingene foregår på lageret i dag, og om det er den optimale måde at gøre tingene på.

Vi er jeres sparringspartner og inspirationskilde i denne proces, hvis der er behov for det.

I skal også tage stilling til, om I vil gå efter en høj grad af digitalisering i første projekt eller en mindre grad med mulighed for at bygge ovenpå. Axacon understøtter begge valg.

Optimer før du digitaliserer

En nøgleregel for logistik på lageret er at optimere arbejdsgangene først, før I digitaliserer dem. Axacon WMS arbejder bedst, når forskellige flows og arbejdsgange er kortlagt.

Vi kan tilpasse Axacon WMS alle jeres ønsker. Men hvad vil I gerne have? Lad os hjælpe jer med at finde frem til, hvad der vil virke bedst i netop jeres virksomhed og skabe mest mulig værdi for jer.

Processerne er kortlagt. Hvad nu?

Undervejs i et WMS-projekt kan der opstå behov for yderligere afklaring af, om løsningen skal udvides. Det er vigtigt, at alle parter yder en betydelig indsats i implementeringsfasen.

Vi skal have bemandet projektet med de rigtige folk og de rigtige kompetencer i virksomheden og samle en samarbejdsorganisation på tværs af jeres virksomhed og Axacon. Til det er der brug for en intern tovholder på projektet med ansvar for logistikken. Der er også brug for de rigtige operationelle folk med den praktiske og organisatoriske viden og erfaring.

Ledelsen skal vise engagement i projektet og forstå, at det er et strategisk projekt at digitalisere logistik.

Tidsplanen er vigtig. Mange virksomheder har en sæson at arbejde efter. Som kunde, skal I være bevidste om at afsætte tid nok. Hurtigere i gang betyder også hurtigere færdig, og investeringen bliver hurtigere tjent hjem igen på den øgede effektivitet på lageret.

Skal vi mødes?

Lad mig vise jer, hvordan Axacon WMS kan effektivisere en lang række arbejdsprocesser hos jer.

Mit navn er Ulrik. 
Jeg er direktør og ejer af Axacon.

Du kan kontakte mig på:
Tlf. +45 8145 5050
Mail: up@axacon.dk