Udnyt din data fra WMS med

Business Intelligence

Axacons Business Intelligence forvandler de store mængder data, der bliver registreret i WMS til overskuelig og forståelig information, som kan bruges til at blive klogere på virksomheden og træffe bedre beslutninger.

De fleste virksomheder har en enorm mængde data registreret i deres lagerstyringssystem. I den data gemmer sig værdifuld information, der kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger og være på forkant med udviklingen i forretningen. Data er penge værd, og for mange virksomheder er det en uudnyttet kilde til information. Ofte er den rå data dog ikke sorteret eller let tilgængelig for virksomheden. Det er her Business Intelligence kommer ind i billedet.

Axacons BI forvandler uoverskuelig data til forståelig information og kan præsentere det visuelt på en måde, der giver mening for den almene leder eller medarbejder. Det kan for eksempel være ved at præsentere tabte varer som graf over en bestemt tidsperiode. BI er designet til at være brugervenlig for medarbejdere og ledere ude i virksomhederne, så det er muligt at få informationer øjeblikkeligt og uden brug af teknisk hjælp fra anden side.

Virksomheder med et system til lagerstyring som Axacon WMS er i besiddelse af utrolig meget data om sig selv. BI udnytter potentialet i den data, som i forvejen bliver skrevet ned af WMS.

Ingen kan spå om fremtiden, men med BI kan lederen tage mere kvalificerede beslutninger på baggrund af data i stedet for at bruge erfaring og mavefornemmelser. Det kan for eksempel være en virksomhed i vækst, der skal bruge mere lagerplads. Det er mere pålideligt at finde ud af, hvornår behovet for mere lagerplads opstår, hvis man har adgang til en masse information om udviklingen i lagerbeholdningen.

Dashboards

Jeres virksomhed har mulighed for at få dashboards med virksomhedens lagerdata. Et dashboard er en visuel og lettilgængelig måde at præsentere data på. Med et dashboard er det vigtigt at fange modtageren igennem en god datavisualisering, så man hurtigt kan danne sig et overblik og træffe en beslutning baseret på et solidt beslutningsgrundlag. Det er netop, hvad Axacon hjælper vores kunder med: At træffe beslutninger på et mere solidt grundlag.

Med Axacons Business Intelligence er det muligt at tage data og gøre det til noget, der er visuelt attraktivt og forståeligt, hvilket kan gøres via et dashboard. Vi tilbyder alle vores kunder et standard dashboard men også at kunne tilkøbe skræddersyede løsninger efter behov.

 

Gennem dashboards har I som virksomhed mulighed for at få visualiseret jeres KPI’er og indsatsområder for medarbejderne og dermed være med til at sikre, at medarbejderne har den rette indsigt i arbejdsdagen og til at træffe beslutninger. Et eksempel kunne være et dashboard der visualiser arbejdsbyrden i de forskellige haller, så medarbejderne selv har mulighed for at fordele sig i forhold til de forskellige haller. Nogle af de KPI’er som Axacons kunder har valgt i øjeblikket er plukhastighed, antal åbne og lukkede salgsordrer, antal håndteringer, antal plukrunder osv.

For at kunne tilbyde dashboards har Axacon følgende krav:

Monitor/TV

Computer

Fjernadgang

Internetadgang

Google Chrome browser

Axacon har ansvaret for at dashboards bliver leveret gennem et BI -værktøj eller igennem et link. Axacon sørger for at dashboards bliver opdateret efter det aftalte med kunden, men det er kunden der skal sørge for at Axacons konsulenter gennem fjernadgang har mulighed for at opsætte og monitorere dashboardsne, hvis ikke andet er aftalt.

Rapporter

Axacon tilbyder med Business Intelligence-pakken at kunne levere rapporter på daglig basis, ugentlig basis, månedsbasis, kvartalsbasis og årlig basis. Det kan være rapporter med forskellige målinger som afsluttede plukrunder, antal håndteringer og hvor mange ordrer der blev plukket til tiden osv. En rapport fra Axacon er en multiperspektiv visning i et datasæt med visualiseringer, der repræsenterer forskellige resultater og indsigter fra lagerdatasættet. En rapport kan have en enkelt visualisering eller sider fulde af visualiseringer.

Axacon tilbyder i øjeblikket både standard rapporter og skræddersyede rapporter efter jeres behov. Det kan være rapporter til enkelt brug, måske til et ledelsesmøde eller rapporter som bliver genskabt efter et vist tidsinterval. Rapporterne er centreret omkring jeres virksomheds lagerdata og giver en god indsigt i jeres data. Der kan også oprettes mere avancerede rapporter med statistik såsom fordelingskurver over tid, korrelationsanalyser, forecastings modeller og generelt statistik i forskellige niveauer.

Et eksempel på nogle af lager KPI’erne kunne være:

Plukrunder

Varehåndtering

Håndtering

Varighed

Salgsordrer

SKUer

Forskellige varenumre

Plukhastighed

Antal stk. plukket

Medarbejdereffektivitet

I kan vælge at få en rapport tilsendt pr. mail hver dag, lige til at printe. I har også adgang til rapporterne igennem et link hvor I har mulighed for at tilgå rapporterne med forskellige muligheder for filtrering. Der kan også oprettes en ”tids-slider” så I har mulighed for at analysere forskellige tidsintervaller.

Skal vi mødes?

Lad mig vise jer, hvordan Axacon WMS kan effektivisere en lang række arbejdsprocesser hos jer.

Mit navn er Ulrik. 
Jeg er direktør og ejer af Axacon.

Du kan kontakte mig på:
Tlf. +45 8145 5050
Mail: up@axacon.dk