Axacon WMS

Enterprise

Få det fulde overblik på tværs af alle lagre

Axacon Enterprise er en kraftfuld løsning for de virksomheder, der har lagerlokationer flere steder i Danmark og på tværs af landegrænser.

Lagerstyring af flere lokationer

Lagerstyring på flere sprog

Lagerstyring med flere vareejere

Det fulde overblik

Klokkerholm Karosseridele vækster med WMS: ”Vi har fra starten oplevet et rigtigt godt lagerstyringssystem, som hjalp os med at få styr på alle varer og processer, samt gav os en række effektivitetsfordele”.

- Henning Mejlholm, Logistikchef

Enterprise indeholder

Varemodtagelse
Varemodtagelse

Sikrer en korrekt registrering af varen og en dokumenteret sporbarhed.


Returmodtagelse
Returmodtagelse

Understøtter den ekstra kontrolinstans, der er behov for ved returmodtagelse.


Påpladslægning
Påpladslægning

Sikrer den optimale placering af varen efter avanceret ABC-kategorisering.


Direkte indlagring
Direkte indlagring

Understøtter, når der er behov for at køre en bestemt vare direkte til pluk.


Opfyldning
Opfyldning

Sikrer løbende genopfyldning af plukpladser ud fra behov og min./max.-værdier.


jobpluk
jobpluk

Gå fra ordrestyring til logistikstyring med jobpluk. Sikrer effektivt jobpluk med mulighed for jobsplit, batch- og sampluk.

Vare-/lokationsoverblik
Vare-/lokationsoverblik

Giver dig til enhver tid det fulde overblik over lagerbeholdningen.


Optælling
Optælling

Sikrer løbende optælling og kontrol af status på beholdninger i den daglige lagerdrift.


Standard integration
Standard integration

Der tilbydes en standard integration med en fast defineret snitflade (til ERP, TMS, m.fl.), baseret på webservices eller XML-fil integration.

Live reservering
Live reservering

Giver en live-opdatering af beholdninger og reservationer på tværs af lageret, som sikrer, at man aldrig går forgæves.

Sporbarhed
Sporbarhed

Fuld sporbarhed på beholdninger herunder udløbsdato, batch og serie-nummer og variantkoder.

Historik
Historik

Komplet historik på alle opgaver udført, ordrehåndteringer og bevægelser på alle varer.


Ordrestyring
Ordrestyring

Giver fuldt overblik over alle ordretyper (indkøb, salg, retur, produktion, m.fl.) ift. leveringstidspunkter og forsendelsestyper med mere.

Prioritering
Prioritering

Kan prioritere jobs og opgaver ift. hvilke medarbejdertyper, der må lave hvilke jobs.


Lokationsstyring
Lokationsstyring

Opsætning af plukslange, opbevaringsattributter, flydende lokationer m.m, der skal sikre et effektivt vareflow igennem din lagerhal.

Trådløs betjening
Trådløs betjening

Skannere, tablets og headsets, der er enkle at betjene og giver fleksibilitet.


Pak og forsendelse
Pak og forsendelse

Sikrer en korrekt levering til pak med fuld automatisering af forsendelsen.


Stykliste håndtering
Stykliste håndtering

Effektiv understyttelse af styklister, der sikrer en korrekt håndtering af sortimenter og bestanddele.

Business Intelligence
Business Intelligence

Giver dig nøgletal for lageret og indsigt i hele processen, så du kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Flere sprog
Flere sprog

Sikrer en samlet lagerstyring på tværs af landegrænser med forskellige sprog.


Inspektion
Inspektion

Mulighed for at få sat inspektion op på udvalgte plukjobs, ud fra medarbejdere, ordretype med mere.

Konsolidering
Konsolidering

Mulighed for at konsolidere paller, ordrer og forsendelser - internt på lageret.


Registrering af serviceydelser
Registrering af serviceydelser

Mulighed for at sætte registrering op for opgavetyper, såsom foliering, ompak og lignende.

Ejerregnskab
Ejerregnskab

Giver fuldt overblik og historik på ejerregnskab ifbm. tredjepartslogistik. Faktureringsgrundlag for alle dine kundeaftaler.

Afregning
Afregning

Giver fuldt overblik og historik på faktureringsgrundlag ud mod dine kunder.


Flere vareejere
Flere vareejere

Sikrer en samlet lagerstyring af varer med forskellige vareejere.


Flere sites
Flere sites

Sikrer en samlet lagerstyring på tværs af lagerterminaler, enten geografisk adskilte eller på samme site.

Produktion
Produktion

Opsæt dine produktioner, recepter eller lignende og få en korrekt styring af dine råvarer og handelsvarer.

Tredjepartslogistik
Tredjepartslogistik

Registrerer alle kundeaftaler samt serviceydelser - og beregner automatisk et afregningsgrundlag i forhold til kunden.

Pick-by-voice
Pick-by-voice

Stemmestyret proces, der giver medarbejderen begge hænder fri til opgaven


Lagerautomatstyring
Lagerautomatstyring

Pluk og påpladslægning i automater integreret i arbejdsgangene på lageret. Integration af eks. vægte, volumenmålere og rullebaner.

Pick-by-light
Pick-by-light

Elektronisk display, der guider medarbejderen til den rette pluklokation.


DMVO-Integration
DMVO-Integration

Registrering af medicin og integration til det fælleseuropæiske medicinverifikationssystem.


Transportstyring
Transportstyring

Styring af forsendelser og integration til transportører – samt tildeling af track- and tracenummer.

Udløbsdatostyring
Udløbsdatostyring

Fuldkontrol over udløbsdatoer, med bl.a. mulighed for automatisk status skifte når varen overskrider et givent punkt.

Batchnummerstyring
Batchnummerstyring

Fuld historik omkring batchnumre og styringsværktøjer til det enkelte eller flere batch.

Variantkodestyring
Variantkodestyring

Styring af varianter på et specifikt varenummer - f.eks. farvekoder eller størrelser.


Serienummerstyring
Serienummerstyring

Styring ud fra den specifikke vare med dens unikke serienummer. Gør det bl.a. muligt at have sporing på bestemte varer fra modtagelse til plukning.

SKU-håndtering
SKU-håndtering

Stock Keeping Unit repræsenterer forskellige pakningstyper eller antal. Feks. palle, kolli og stk. Vi tilbyder fuld kontrol med modtagelse, lagring og plukning.

Mangler der noget?

Mange lagre har fællestræk, men ingen lagre er helt ens. Axacon WMS kan designes og konfigureres, så det passer præcis til din virksomheds specifikke behov.

Kontakt os og få et skræddersyet tilbud

Skal vi mødes?

Lad mig vise jer, hvordan Axacon WMS kan effektivisere en lang række arbejdsprocesser hos jer.

Mit navn er Ulrik. 
Jeg er direktør og ejer af Axacon.

Du kan kontakte mig på:
Tlf. +45 8145 5050
Mail: up@axacon.dk