Axacon WMS

Advanced

Kontroller de komplekse processer på lageret

Axacon Advanced er løsningen, når den interne logistik er kompleks på mere end ét område. Typisk fordi I har særlige branchespecifikke behov.

Branchespecifik løsning

Til komplekse processer

Med integration til flere systemer

En fremtidssikret løsning

Vital Petfood Group udbygger løbende WMS-løsningen: ”Ude på lageret ved jeg, at de ser frem til flere nye funktioner i opgraderingen, der kan forbedre vores arbejde”.


- Jacob Damgaard, Business Development Manager

Advanced indeholder

Varemodtagelse
Varemodtagelse

Sikrer en korrekt registrering af varen og en dokumenteret sporbarhed.


Returmodtagelse
Returmodtagelse

Understøtter den ekstra kontrolinstans, der er behov for ved returmodtagelse.


Påpladslægning
Påpladslægning

Sikrer den optimale placering af varen efter avanceret ABC-kategorisering.


Direkte indlagring
Direkte indlagring

Understøtter, når der er behov for at køre en bestemt vare direkte til pluk.


Opfyldning
Opfyldning

Sikrer løbende genopfyldning af plukpladser ud fra behov og min./max.-værdier.


Jobpluk
Jobpluk

Gå fra ordrestyring til logistikstyring med jobpluk. Sikrer effektivt jobpluk med mulighed for jobsplit, batch- og sampluk.


Vare-/lokationsoverblik
Vare-/lokationsoverblik

Giver dig til enhver tid det fulde overblik over lagerbeholdningen.


Optælling
Optælling

Sikrer løbende optælling og kontrol af status på beholdninger i den daglige lagerdrift.


Standard integration
Standard integration

Der tilbydes en standard integration med en fast defineret snitflade (til ERP, TMS, m.fl.), baseret på webservices eller XML-fil integration.

Live reservering
Live reservering

Giver en live-opdatering af beholdninger og reservationer på tværs af lageret, som sikrer, at man aldrig går forgæves.

Sporbarhed
Sporbarhed

Fuld sporbarhed på beholdninger herunder udløbsdato, batch og serie-nummer og variantkoder.

Historik
Historik

Komplet historik på alle opgaver udført, plukrunder, ordrehåndteringer, varebevægelser, medarbejderhistorik m.m.

Ordrestyring
Ordrestyring

Giver fuldt overblik over alle ordretyper (indkøb, salg, retur, produktion, m.fl.) ift. leveringstidspunkter og forsendelsestyper med mere.

Prioritering
Prioritering

Kan prioritere jobs og opgaver ift. hvilke medarbejdertyper, der må lave hvilke jobs.


Lokationsstyring
Lokationsstyring

Opsætning af plukslange, opbevaringsattributter, flydende lokationer m.m, der skal sikre et effektivt vareflow igennem din lagerhal.

Pak og forsendelse
Pak og forsendelse

Sikrer en korrekt levering til pak med fuld automatisering af forsendelsen.


Business Intelligence
Business Intelligence

Giver dig nøgletal for lageret og indsigt i hele processen, så du kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Inspektion
Inspektion

Mulighed for at få sat inspektion op på udvalgte plukjobs, ud fra medarbejdere, ordretype med mere.

Konsolidering
Konsolidering

Mulighed for at konsolidere paller, ordrer og forsendelser - internt på lageret.


Tredjepartslogistik
Tredjepartslogistik

Registrerer alle kundeaftaler samt serviceydelser - og beregner automatisk et afregningsgrundlag i forhold til kunden.

Produktion
Produktion

Opsæt dine produktioner, styklister eller lignende og få en korrekt styring af dine råvarer og handelsvarer.

Mangler der noget?

Mange lagre har fællestræk, men ingen lagre er helt ens. Axacon WMS kan designes og konfigureres, så det passer præcis til din virksomheds specifikke behov.

Kontakt os og få et skræddersyet tilbud

Skal vi mødes?

Lad mig vise jer, hvordan Axacon WMS kan effektivisere en lang række arbejdsprocesser hos jer.

Mit navn er Ulrik. 
Jeg er direktør og ejer af Axacon.

Du kan kontakte mig på:
Tlf. +45 8145 5050
Mail: up@axacon.dk