Pick-by-vision

Der gøres mange tiltag for til stadighed at optimere plukhastigheden og pluk sikkerheden. Fra pluk fra papirlister er udviklingen gået gennem flere faser fra pluk med håndskanner, pick-by-light, pick-by-voice og nu pick-by-vision. I filmen til venstre kan du se mere om, hvordan dette fungerer.

Internet of Things (IoT) er på wiki defineret som et netværk af fysiske enheder, køretøjer (også benævnt "tilsluttede enheder" og "intelligente enheder"), bygninger og andre elementer indlejret med elektronik, software, sensorer, og netværkstilslutning som gør det muligt for disse objekter at indsamle og udveksle data.

IoT giver mulighed for at objekter kan afrapportere tilbage til et andet system (f.eks. WMS) eller fjernstyres fra WMS på tværs af eksisterende netværksinfrastruktur. Dette skaber muligheder for mere direkte integration af den fysiske verden i computerbaserede systemer, og resulterer i forbedret effektivitet, præcision og økonomiske fordele i tillæg til reduceret menneskelig indgriben.

Brugen af IoT i forbindelse med WMS kræver et WMS system, der kan kommunikere med omverdenen med sømløse integrationer og et WMS system baseret på nyeste teknologi.

I Axacon WMS bruger vi den nyeste JBoss Application server og systemet kan integreres problemfrit med andre systemer ved hjælp af Axacon WMS standardintegrations-snitflade, der kan integrere alt via flad fil format, XML eller web service. Uanset hvilke oplysninger der ’fornemmes’ med eksterne sensorer eller afhentes på internettet, så kan disse indarbejdes i beslutningsprocessen i WMS gennem integration.

Læs mere om hvordan data allerede i dag bruges intelligent i Axacon WMS