FUNKTIONER I AXACON WMS

Funktioner i Axacon WMS
Axacon WMS er et intelligent lagerstyringssystem, der er skabt til at optimere alle processer og arbejdsgange på et moderne lager. Axacon WMS garanterer 100% kontrol med alle varer fra modtagelse til forsendelse. Axacon WMS består af to dele:

Styring af lagerjob med WMS

En lagerjob del, som effektivt prioriterer og styrer medarbejderne og de jobs, der skal udføres. Derved er der ingen spildtid på planlægning, og medarbejderne guides igennem opgaverne med høj sikkerhed.

Arbejdsgangen er således: Der modtages jobs i Axacon WMS, som tildeles medarbejdere i prioriteret rækkefølge i forhold til opsatte regler. Hvilke jobs er mest vigtige? Hvem kan udføre det? Skal flere ordrer plukkes samtidigt? Er der nogle jobs der altid skal udføres om tirsdagen? Såfremt en kunde skal have flere ordrer leveret kan disse konsolideres (lægges sammen), så de plukkes og forsendes sammen. Når en varemængde er lav, eller når Axacon WMS ved, at der skal bruges flere varer, igangsættes automatisk opfyldnings-job, så der f.eks. altid er varer nok til plukkerne.
Derved er der ingen spildtid på planlægning af dagligdags rutiner som hvilken ordre skal plukkes først, hvem skal plukke m.m. Brugerne bliver guidet igennem opgaverne med høj sikkerhed, hvor Axacon WMS finder alle varer, og samtidig bruger de korrekte varer (f.eks. first in, first out). Dermed undgår man plukkefejl, og det er meget let for nye medarbejdere/vikarer at komme i gang.

Warehouse Management med WMS
En management del, der giver præcist billede af hvad er der sker og hvad skal gøres på lageret, så lagerforvalteren kan træffe kvalificerede beslutninger.
Warehouse Manageren giver et præcist billede af situationen på lageret. Al historik om varebeholdninger, jobs medarbejdere, ordrer m.m. er registreret, så man kan få at vide præcist hvad der er sket. Disse informationer er yderst værdifulde til kommende arbejdsgang-optimeringer og til beregninger af alle mulige KPI nøgletal. Samtidig giver Warehouse Manageren et præcist overblik hvad der skal ske: Hvordan er ordre/leveringssituationen? Er vi bagud? Hvornår er vi færdige? Skal vi kalde folk ind? Dermed kan lagerforvalteren træffe kvalificerede beslutninger, og har mulighed for at ændre prioritet.

Varemodtagelse med WMS
Axacon WMS er designet til at gøre varemodtagelsen så enkel som mulig. Da WMS kender ordren, så sendes den automatisk til skanneren, så medarbejderen blot skal skanne varens stregkode, angive antal, samt registrere eventuelt batch-nummer, holdbarhed eller serienummer. Axacon WMS lever op til myndighedernes krav om sporbarhed.

Indplacering med WMS
Axacon WMS finder den optimale placering for en given vare ved at tage udgangspunkt i Jeres regler. Placeringen kan defineres efter varens vigtighed, volumen, stabelbarhed og en lang række andre kriterier.

Genopfyldning med WMS
Genopfyldning af pluklokationer er baseret på konfiguration af maksimum og minimum antal. Systemet foreslår en række genopfyldningsjob, som sættes i kø til håndterminalerne. Derved sikrer man, at plukkerne ikke løber tør for varer.

Ordreplukning med WMS
Ordrer plukkes uden brug af papirlister. Der anvendes en håndterminal, som sorterer ordrelinjerne i den mest optimale rækkefølge, så man går eller kører den korteste tur igennem lageret. Med håndterminalen skanner man eksempelvis stregkode på produkt og lokation, som kontrol af at man har plukket den korrekte vare.

Boks-pluk med WMS:

Ved pluk af små ordrer kan det være en fordel, at plukke f.eks. 6 ordrer på den samme vogn samtidig. Systemet holder styr på, hvor den enkelte ordre er placeret på vognen og sorterer alle ordrelinjerne i optimal plukkerækkefølge på tværs af de 6 ordrer. Ved hvert pluk får man hjælp til at placere varen korrekt på vognen. Boks-pluk kan give store besparelser, da man kan klare alle ordrerne ved blot at gå én tur.

Batch-pluk med WMS

Kan være meget effektivt, når der skal bruges et større antal ens varer til mange enkeltstyks ordrer. Plukkeren henter de varer, der er behov for og afleverer dem ved en pakkestation. Pakkeren fordeler nu varerne til de forskellige ordrer.

Pakning og forsendelse med WMS
Ordrer fra flere zoner kan konsolideres (samles) før pakning. Det kan være den sidste plukker, der samler delene og afleverer til pakning. Alternativt kan plukkerne aflevere til et konsolideringsområde, hvorefter pakkeren samler ordren, når alle er færdige. Der udskrives automatisk følgeseddel og faktura. Axacon WMS er fuldt integreret til Consignor, så transport-label udskrives også automatisk som en integreret del af forsendelsesfunktionen.

Løbende lageroptælling med WMS
I Axacon WMS kan man undgå den ressourcekrævende, årlige (eller kvartalsvise) optælling. Med Axacon WMS kan alle optællinger udføres, mens lageret er i drift.
Løbende optællinger kan aktiveres, når der kun er få varer på en bestemt lokation, eller efter en fastsat cyklus for, hvor ofte man vil have en vare optalt. Optællingen kan ske som en del af plukkeprocessen, eller kan planlægges til når der er ledig tid hos lagermedarbejderne.

Integration til ERP-systemer
Axacon WMS er født til at blive integreret med løsninger, som f.eks. ERP. Det kan foregå ved udveksling af filer - flade filer eller XML filer - eller webservices, alt efter Jeres eller ERP leverandørens ønsker.

Integration til automatiseringsløsninger
Axacon WMS tilbyder en lang række tilpasningsmuligheder, der gør det nemt at lave løsninger, der involverer f.eks. lagerautomater. Plukning og på-pladsning i disse automater bliver en integreret del af arbejdsgangene på lageret. De samme muligheder gør det også let at integrere andre fysiske enheder såsom vægte, volumenmålere og rullebaner.

Trådløse håndterminaler, Androids, I-phones, eller Pick by Voice

Systemet kan betjenes via trådløse terminaler, som er enkle at betjene og behagelige at arbejde med. Man kan også bruge en lang række androids eller tablets, som man eksempelvis kombinerer med trådløse skannere.

Axacon WMS understøtter også stemmestyring (Zetes Pick by Voice), som gør det muligt for lagerarbejderen både at modtage ordrer og give beskeder tilbage til systemet via et head-set. En voice løsning til plukning kan i nogle situationer give store forbedringer i produktiviteten. Med begge hænder frie til at plukke varerne, kan dine lagermedarbejdere operere effektivt, og samtidig opleve forbedrede arbejdsgange

Jeg vil gerne høre mere om Axacon WMS