EFFEKTIVITET OG SÆRLIGE FUNKTIONER

I løbet af de sidste 20 år har Axacon udviklet en lang række avancerede og effektive funktioner i Axacon WMS. Nogle af dem vil vi beskrive her:

Grønne løft med WMS
Axacon WMS kan hjælpe dig med at få styr på arbejdsmiljøet og sikre, at du overfor arbejdstilsynet kan bevise, at dine medarbejdere ikke løfter flere kilo pr dag, end hvad der er helbredsmæssigt ansvarligt.

Med denne funktionalitet tages der højde for og hensyn til den enkelte medarbejders køn, alder, højde og eventuelt andre særlige hensyn.

Når medarbejderen har løftet op mod 80% af sin løftekapacitet, omdirigeres han eller hun automatisk til lettere jobs.

Temperaturen bliver logget under transport
Når der sendes temperaturkritiske varer som medicin, kan der vedlægges en temperaturlogger i forsendelsespakken, som konstant måler temperaturen. Når pakken modtages hos kunden, aflæses loggeren, så man kan se, om temperaturen har holdt sig på et acceptabelt niveau under transporten. Når der dannes jobs i Axacon WMS, undersøger systemet selv, om ordren indeholder temperaturkritiske varer, som kræver en logger. Gør ordren det, oprettes der automatisk en pluklinje med en logger, som en del af jobbet. Plukkeren bedes samtidig om at registrere loggerens serienummer, denne historik gemmes, så man ved, hvilken logger der er sendt til hvem. Ved modtagelsen kvitterer kunden for, om temperaturen har ligget på et acceptabelt niveau.

Business Intelligence med WMS
Axacon WMS registrerer alt, hvad der sker på lageret. Det betyder, at der er pluklistehistorik, varehistorik, medarbejderhistorik, pallehistorik, beholderhistorik, jobhistorik og ordrehistorik.
Dermed kan man få svar på alle relevante spørgsmål som: Hvem har gjort hvad? Hvor lang tid tog det? Hvor mange ordrer kan vi nå om dagen? Med disse informationer er det muligt at beregne nøgletal for alt det, der foregår på lageret, og at bruge denne viden til at træffe bedre og mere proaktive beslutninger.

Læs mere om intelligent brug af data og Axacons BI tool her

Produktionsstyring med WMS
Axacon WMS understøtter også pluk af råvarer til produktion, håndtering og midlertidig opbevaring af halvfabrikata, returnering af råvarer til lageret samt indplacering af færdigvarer på lageret. Vi oplever, at den samlede optimering af råvarer og færdigvarer kan give store konkurrencefordele.

ABC-placering med WMS
ABC-analyser giver indblik i varernes forskellige ”adfærd” på lageret og dermed også opskriften på, hvilken prioritet varen skal tildeles. En A-vare bør håndteres forskelligt fra en C-vare. Axacon WMS analyserer, hvilke varer der sælger mest, og kan derfor anbefale at A-varer, som der sælges mange af placeres optimalt i forhold til plukruten. Dermed skal plukkerne ikke gå så mange skridt for at hente dem, og dermed kan man øge effektiviteten markant.

Box-pluk med WMS
Ved pluk af små ordrer kan det være en fordel, at plukke f.eks. 6 ordrer på den samme vogn samtidig. Systemet holder styr på, hvor den enkelte ordre er placeret på vognen og sorterer alle ordrelinjerne i optimal plukkerækkefølge på tværs af de 6 ordrer. Ved hvert pluk får man hjælp til at placere varen korrekt på vognen. Boks-pluk kan give store besparelser, da man kan klare alle ordrerne ved blot at gå én tur, samtidig med at man sparer tid på start og slut.

Batch-pluk med WMS

Kan være meget effektivt, når der skal bruges et større antal ens varer til mange enkeltstyks ordrer. Plukkeren henter de varer der er behov for og afleverer dem ved en pakkestation. Pakkeren fordeler nu varerne til de forskellige ordrer. Ved pakning skannes det enkelte produkt og der udskrives følgeseddel, faktura og transport-label til ordren.

Løbende lageroptælling med WMS
I Axacon WMS kan man undgå den ressourcekrævende, årlige (eller kvartalsvise) optælling. Med Axacon WMS kan alle optællinger udføres, mens lageret er i drift.
Løbende optællinger kan aktiveres, når der kun er få varer på en bestemt lokation, eller efter en fastsat cyklus for, hvor ofte man vil have en vare optalt. Optællingen kan ske som en del af plukkeprocessen, eller kan planlægges til når der er ledig tid hos lagermedarbejderne.

Pick by Voice
Axacon WMS understøtter stemmestyring (Zetes Pick by Voice), som gør det muligt for lagerarbejderen både at modtage ordrer og give beskeder tilbage til systemet via et head-set. En voice løsning til plukning kan i nogle situationer give store forbedringer i produktiviteten. Med begge hænder frie til at plukke varerne, kan dine lagermedarbejdere operere mere effektivt, og samtidig opleve forbedrede arbejdsgange.

Afregning med WMS
Nøglen til at tjene penge som lagerhotel er at huske at registrere alle ydelser og efterfølgende huske at afregne dem. Det lyder enkelt, men det kan være ganske svært, hvis man ikke har et lagerstyringsystem, der indeholder de nødvendige faciliteter. Axacon WMS beregner automatisk et afregningsgrundlag. Det gør systemet ud fra de aftaler, som I har indgået med jeres kunder, og Axacon WMS’ løbende registreringer af medarbejdernes indsats. Afregningsmodulet gør det muligt at afregne for logistikydelser såsom lagerleje, varehåndtering, ordreoprettelse, etc.

Trådløse skannere og håndterminaler til WMS 

Axacon WMS kan betjenes via trådløse terminaler, som er enkle at betjene og behagelige at arbejde med. Man kan også bruge en lang række androids eller tablets, som man eksempelvis kombinerer med trådløse skannere.  

 

Jobsplit og konsolidering i WMS
Der kan være god grund til at splitte ordrerne. Hvis nogle varer består af paller, så kan manden med trucken hente disse. Samtidig kan en anden hente anbrudsplukkene. Efter pluk afleveres varerne til pakning. Ordrer fra flere zoner kan konsolideres (samles) før pakning. Det kan være den sidste plukker, der samler delene og afleverer til pakning. Alternativt kan plukkerne aflevere til et konsolideringsområde, hvorefter pakkeren samler ordren, når alle er færdige.

Single-site eller Multi-site i WMS
Har du ét eller flere lagre, der skal styres? Ikke noget problem. Axacon WMS passer til både én og flere lokaliteter af enhver størrelse. Dermed kan du følge og kontrollere alt på alle dine lagre. Dermed kan du optimere og koordinere dine processer og dit personale. Du kan også tilpasse forskellige løsninger for dine lokaliteter.

Pick-by-Light kan øge plukkehastigheden

Ved hjælp af et elektronisk display får operatøren instruktioner om de varer, der skal plukkes.

Hver lager lokation udstyres med et elektronisk Pick-by-light modul, som viser den aktuelle plukke lokation ved at lyse med et klart lys, og ved at angive antallet af emner, der skal plukkes. Det tændte lys er meget nemt at få øje på, og dermed kan operatøren hurtigere finde og plukke varen.

Efter plukning af varen, trykkes på OK, og displayet går ud. Samtidig overføres informationen direkte til lagerstyringsløsningen, som dermed opdateres. Billederne er fra vores partner www.KBS-gmbh.de

Put-to-Light

Med Put-to-Light-systemet monteres det elektroniske display, der hvor varerne skal placeres. Det gælder eksempelvis, når der skal plukkes varer fra hylder og op på vogne med flere rum.

Når varen er identificeret med stregkodelæseren, tændes displayet, der hvor varen skal placeres. Operatøren kan hurtigt identificere den korrekte placering. Når varen er placeret korrekt, trykkes der på OK, og lyset går ud. Samtidig opdateres lagerstyringssystemet. Billedet er fra vores partner www.KBS-gmbh.de