LAGERHOTEL OG 3PL BRANCHEN

Branchen er kendetegnet ved en særdeles hård konkurrence, hvor effektivisering i alle led er vigtige for evnen til at tjene penge. Axacon er specialist i løsninger til lagerhoteller.

Med det unikke afregningsmodul får lagerhotellet nemt afregnet alle ydelser mod deres kunder.

Afregning

Nøglen til at tjene penge som lagerhotel er at huske at registrere alle ydelser og efterfølgende huske at afregne dem. Det lyder enkelt, men det kan være ganske svært, hvis man ikke har et lagerstyringsystem, der indeholder de nødvendige faciliteter. Axacon WMS beregner automatisk et afregningsgrundlag. Det gør systemet ud fra de aftaler, som I har indgået med jeres kunder, og Axacon WMS’ løbende registreringer af medarbejdernes indsats. Afregningsmodulet gør det muligt at afregne for logistikydelser såsom lagerleje, varehåndtering, ordreoprettelse etc.

Et lagerhotels aftaler med sine kunder kan ofte være ganske komplicerede. Axacon WMS kan rumme stort set alle tænkelige aftaler. 

Læs mere om afregning

Mange vareejere - Adskillelse af kunder

Lagerhoteller har ofte svært ved at holde de forskellige kunders varer og ordrer adskilt i deres lagerstyringssystem. Forskellige kunder kan f.eks. have varer med det samme nummer.

I Axacon WMS er denne problematik tænkt med helt fra starten.

Adskillelse af de forskellige kunders varer og ordrer er en helt fundamental ting i Axacon WMS, og ikke noget der skal bygges ovenpå efterfølgende. 

 

Vareejerens adgang til data

Mange lagerhoteller bruger lang tid på dels at indtaste kundernes ordrer og dels på at besvare spørgsmål fra kunderne om beholdninger og andet. Med Axacon WMS er det muligt at undgå dette, fordi kunderne kan få direkte adgang til systemet.

Vareejeren kan få adgang til informationer om varer og ordrer. Vareejeren kan også få adgang til selv at oprette salgs- og indkøbsordrer, og kan endda vælge at udskrive sine fakturaer fra Axacon WMS. Større vareejere foretrækker at integrere deres systemer med lagerhotellets system. Hos Axacon har vi erfaring med integration til 3PL kunder i alle størrelser og kategorier - spændende fra store medicinproducenter til små web-shops.

Læs mere om funktioner, som Axacon WMS stiller til rådighed for lagerhotellers kunder

Læs mere om Axacons 3PL kunder herunder.

FREJA Transport & Logistics

FREJA tilbyder dedikerede løsninger inden for transport, logistik og oplagring i både Europa og i resten af verden. Freja Transport er med afdelinger i både Danmark, Sverige, Norge og Finland blandt de førende virksomheder inden for transport og logistik i Norden. Freja har i en årrække drevet lagre for en lang række forskellige vareejere med Axacon WMS. Her har ikke mindst afregningsmodulet været en stor gevinst.

Nordic Transport Group, NTG

NTG er en unik transportvirksomhed, som flytter varer i hele verden, og som tilbyder effektive lagerløsninger fra tømning af containeren til varerne atter forlader lagerhotellet. NTG kom i drift med Axacon WMS i løbet af kun to måneder.

Branch Manager John Sommersøe fra NTG udtaler: ”Axacon har under hele projektforløbet ydet en fantastisk support, hvilket har gjort, at vi var hurtigt i gang med et nyt WMS system. Det har været en stor fordel med en dansk leverandør, med hurtig support, når det skal gå stærkt.
Implementeringen af Axacon WMS -  en ”State of art” løsning - ruster os til fremtiden, til fordel for både vores nuværende og kommende logistikkunder”.

Læs mere om da NTG gik i drift med Axacon WMS på kun to måneder

Movianto

Movianto er en af de førende europæiske Health Care solution partnere indenfor Pharma, biotek, medicinsk udstyr og diagnostik. Movianto tilbyder løsninger indenfor lagerføring, transport og temperaturkontrol logistik, og har 20 varehuse i 11 europæiske lande.