Avanceret logning af dataændringer

  • Fuldstændig sporbarhed
  • Styr på dokumentationen

Fuld logning er altid en del af Axacon WMS

Det skyldes blandt andet, at vore kunder indenfor pharma stiller krav om opfyldelse af de amerikanske krav til IT systemer – FDA Chapter 21 Part 11.

Alle ændringer til stamdata og ordredata bliver registreret i systemets ændringslog.

(”Ændringer” er de oprettelser, rettelser, sletninger og ændringer af det ID der entydigt identificerer posten.)

Systemets ændringslog er umiddelbart tilgængelig for slutbrugerne. Hvis et kartotek indeholder stamdata eller ordredata, indeholder det tilhørende skærmbillede en knap (View change log), der åbner et billede, der viser ændringsloggen for den aktuelle post.

Ændringsloggen viser ikke kun hvilke feltændringer, der er foretaget på den aktuelle post, men også hvilke kommandoer, der er udført på posten.

Ændringer til varestamdata og oprettelse af ordrer sker ofte ved filudveksling. Det er muligt at se i loggen, fra hvilken fil en post er blevet ændret. Det betyder, at det for eksempel er muligt at se, i hvilken fil en salgsordre er blevet overført til systemet.

Når en fil med et givet navn er indlæst i Axacon WMS, bliver det registreret. Det er herefter ikke muligt igen at indlæse en fil ved dette navn. I loggen er det muligt at se, hvornår filen blev modtaget og indlæst, og det er muligt at se alle de ændringer, der blev lavet som et resultat af indlæsningen.

Udover logning af stamdata og ordrer fører systemet også en komplet log over alle ændringer, der er brugerinitieret.

Endelig fører databasen en log over alle ændringer – både bruger- og system-initierede.

Sporbarheden i Axacon WMS er således meget høj.